Natuurgeneeskunde

In de westerse wereld wordt de vraag naar natuurgeneeskundige specialisten steeds groter, omdat wij steeds meer bewust zijn van het feit dat wij onderdeel zijn van de natuur. De reguliere zorg, (fysio)therapeuten, schoonheidsspecialisten, paramedici en andere beroepsoefenaars en uzelf komen steeds meer in aanraking met complexe klachten en/of problemen die niet vanuit een specifieke specialisme kan worden opgelost. Dit vergroot de vraag naar verbreding en samenwerking van de verschillende disciplines en specialisten.

De mogelijkheden binnen de natuurgeneeskunde worden steeds meer erkend en men is ervan overtuigd dat deze hen dichter bij de oplossing van hun problemen en/of klachten kan brengen. Reeds eeuwen worden bloemen, kruiden en massage- en drukpunttechnieken gebruikt om klachten en ziekten te bestrijden. Ieder mens is uniek en veelal ontstaan er klachten en ziekten door een disbalans van lichaam en geest. De natuurgeneeskundig therapeut zoekt naar de oorzaak van de problemen en stelt samen met de patiënt een plan op om deze aan te behandelen, zodat klachten en symptomen verminderen of zelfs verdwijnen. Hierbij maakt zij gebruik van een combinatie van middelen en therapieën met 'de natuur' als basis.

Wat is Natuurgeneeskunde?

De natuurgeneeskunde is een geneeswijze met een lange geschiedenis. Zij heeft haar wortels in de volksgeneeskunde en bestaat al zo lang als de mensheid. Vele beroemde namen komen we tegen in de geschiedenis welke een grote betekenis hebben gehad voor de huidige natuurgeneeskunde.

Enkele kernpunten van de natuurgeneeskunde

Elk organisme heeft een natuurlijke kracht in zich om te herstellen, als er zich stoornissen voordoen. Dit zelf genezend vermogen wordt ook wel "physis"genoemd.
In de natuurgeneeskunde werken we met dit zelf genezend vermogen. We helpen lichaam en geest door middel van natuurlijke methoden de eigen geneeskracht optimaal te krijgen. De methode welke we daarvoor gebruiken is bij iedereen verschillend. Door middel van het bepalen van iemand zijn vitaliteit, zowel in lichamelijk opzicht als geestelijk, zetten we de therapie in. De vitaliteit is onder andere te bepalen door middel van een uitgebreide anamnese.
In de natuurgeneeskunde gaan we ervan uit dat er nooit sprake is van een ziek orgaan., maar dat ziekte een stoornis in het gehele lichaam betekent. We spreken dan over een totale benadering van de patiënt, zowel wat betreft de diagnose als de therapie.
In de natuurgeneeskunde staat de eigen verantwoordelijkheid van de mens ten aanzien van zijn ziekte en gezondheid centraal. Dit is een belangrijk uitgangspunt binnen de visie van natuurgeneeskunde.
 

Care Center Golden Hands
Koningstraat 81
1781 KD Den Helder

+31 223-691204
carecentergoldenhands@gmail.com