Wat is Traditionele Chinese Geneeswijze?

Duizenden jaren oud en nog steeds actueel

De Traditionele Chinese Geneeswijze (TCG) is een geneeswijze die al duizenden jaren bestaat. Het is een wijze van genezen waarbij de mens als geheel wordt gezien. Er wordt vanuit gegaan dat lichaam en geest met elkaar verbonden zijn. Zo kunnen er psychosomatische klachten ontstaan, maar ook omgekeerd, somato-psychische klachten.

Hiermee wordt bedoeld dat lichamelijke klachten kunnen voortkomen uit psychische problemen of emoties en dat psychische problemen kunnen voortkomen uit lichamelijke klachten. Iemand met oogklachten heeft niet zomaar enkel en alleen oogklachten. Misschien komt er regelmatig hoofdpijn voor of kan de persoon niet zo goed tegen koffie en vet voedsel. De nagels breken ook snel af en hij/zij heeft vaak spierkramp en is nogal snel geïrriteerd. Dit kan een klachtenvoorbeeld zijn van iemand die mijn praktijk bezoekt. De afzonderlijke klachten worden niet apart behandeld, maar gezien als 1 syndroom.

Tao - Yin/Yang

De TCG heeft als uitgangspunt het taoïsme met als theorie Yin/Yang. Yin en Yang zijn antagonisten, elkaars tegengestelden maar wel afhankelijk van elkaar. Zo bestaat licht niet zonder donker, de dag niet zonder de nacht. Yin/Yang is het natuurlijk overvloeien van het één naar het ander; de dag begint met het ochtendgloren en ‘groeit’ als het ware tot een yange tijd (het actieve leven van de dag) om later op de dag weer tot kalmte te verdwijnen in de nacht, de yinne periode van een etmaal. Yin bestaat nooit zonder yang en omgekeerd. In iets dat als yin wordt beschouwd bestaat altijd een stukje yang, anders kan het niet bestaan. Dit geldt ook omgekeerd, in Yang bestaat altijd een stukje yin. Dit is gelijk de betekenis van het symbool; het zwarte stuk (yin) bevat een witte stip (yang), het witte stuk (yang), bevat een zwarte stip (yin). Het symbool is voortdurend in beweging, zoals de natuur altijd in beweging is en zoals er in ons lichaam altijd een dergelijke cyclus plaatsvindt.

Yin is het donkere, passieve, materiële, interne, dalende. Terwijl yang dynamisch, extern, opwaarts, vluchtiger is.

In een ziek lichaam is er een disbalans ontstaan tussen yin en yang. In de TCG wordt geprobeerd weer een balans te creëren tussen yin en yang, d.m.v. massage, het gebruik van naalden of het toedienen van kruiden. Een behandeling hoeft niet alleen curatief te zijn, maar kan ook preventief werken. Mensen konden het zich vroeger niet veroorloven om ziek te worden, omdat ze dan geen inkomen hadden. Daarom bezochten ze een arts die voor hen preventief voedingsadviezen gaf en kruiden voorschreef. Geheel passend bij hun eigen constitutie. Ook tegenwoordig is het mogelijk om preventief te werk gaan, maar hier in het westen werkt het helaas meestal omgekeerd. Mensen bezoeken de praktijk als ze al een heel medisch circuit achter zich hebben.

Care Center Golden Hands
Koningstraat 81
1781 KD Den Helder

+31 223-691204
carecentergoldenhands@gmail.com